Har du en narsissist i livet ditt?

 

Dette kan du gjøre om du opplever psykisk vold:

Nedstengning av samfunnet gir giftige personer rom for å blomstre. Jeg vet at flere opplever dette akkurat nå, eller har mennesker rundt seg med disse sterke personlighetstrekkene. Er du empat, et menneske som evner å forstå andres følelser, så kan du være et perfekt bytte. Kanskje opplever du gjentagende ganger å havne i en usunn parrelasjon, men forstår ikke helt hvorfor? Kanskje er det uflaks, kanskje ikke?

Narsissisten har mange måter å psyke ut sin partner på slik at en tror det er noe galt med en. Det er mange former for manipulasjon og en av de er gaslighting. Dette går ut på å få noen til å stille spørsmål ved sin egen virkelighetsoppfatning ved en situasjon eller ens verdi. “Offeret” begynner etter hvert å tvile på seg, derfor blir det vanskeligere å forlate relasjonen. Frykt og skam blir sentralt og en kan tro at en ikke kommer til å klare seg alene, eller at ingen vil kunne hjelpe. Eller bære frykt for å bli straffet, frykt for tap av familie, helse eller økonomi. Jeg har snakket med fedre og mødre som kan true sin partner med å skulle “frata” foreldreretten. Denne frykten blir så sterk at en tror at en bare må holde ut. Dette gjelder spesielt for fedre da de opplever å stå svakere som foreldre ved et evt brudd. Mannen i en slik situasjon kan føle på enorm håpløshet og skam, for hvem vil vel tro at ham blir utsatt for psykisk vold av en kvinne eller evt medfar?

Noen ganger klarer narsissisten å sette opp feller i nære relasjoner som venner og familie slik at offeret trekker seg lengre og lengre unna sin trygge havn. Narsissisten er en form for gjerningsmann/kvinne og den som opplever dette er offeret. Gjerningsmann vil til tider spille offeret. Du kan ha en narsissist i din nærmeste familie, en kollega, din sjef eller som kjæreste. De finnes overalt og utad kan de virke helt normale og til tider svært sjarmerende. Du belønnes ved god oppførsel og holder fast i de gode stundene som til tider vil oppstå. Det gjør at du tilgir igjen og igjen… Men kan en egentlig forandre seg med sterke personlighetsforstyrrelser?

 

Jeg vet at mange barn dessverre opplever å ha en familierelasjon hvor disse personlighetstrekkene får spre seg i familien. For et barn som er biologisk forbundet, vil dette kunne prege og ta mye plass. Blir du oppdratt av en narsissist kan du oppleve å måtte trå varsomt og følge ulike regler for å holde narsissisten fornøyd. Straff og forskjellsbehandling er også sentralt. Barnet er tilpasningsdyktig og vil på sett og vis lære seg å leve med dette, selv om det vil oppleves vanskelig. Dette blir ens virkelighet og ens normal. Dette kan være svært skadelig for barna og det vil være lurt å oppsøke hjelp om du mistenker at et barn ikke har det bra. Barn trenger at en voksen spør om hvordan en har det.

I jobben min som parterapeut har jeg narsissisme-brillene mine på og ser jevnlig tegn til psykisk vold da dette er noe jeg er trent til gjennom min utdannelse. Jeg stiller ingen diagnoser, men jeg kan se og kjenne igjen disse trekkene som kan være veldig vanskelig å oppdage for en terapeut da narsissisten kan oppleves sjarmerende og manipulere underveis. Den er ekstremt god på å få terapeuten på eget lag. Terapeuter bør lese mange bøker om psykisk vold og være på vakt, for mange av parene som oppsøker hjelp en innenfor denne kategorien.

 

Ikke bare er jeg trent, men jeg har også selv opplevd å ha giftige personer tett på i løpet av livet mitt. Disse menneskene finnes overalt, både kvinner og menn. – Og noen har sterkere trekk enn andre. Det finnes kun to måter hjelpe seg selv på. Kom deg unna, eller lære deg å leve med det. Er dette ikke familiært, anbefales det alltid å komme seg unna. Ligger dette biologisk, så kan det være verre å kutte bånd. Da kan en trene seg til å håndtere slike mennesker. Dette kan fungere om du slipper å bo med situasjonen og bare må forholde deg til vedkommende i ulike situasjoner hvor du kan trekke deg unna. Er dette familiært og du må forholde deg jevnlig til denne personen, så vil det være lurt å oppsøke hjelp.

Barn som har opplevd narsissisme i sin barndom vil lettere kunne tiltrekke seg usunne mennesker i senere tid. Det må ikke bli sånn, men det skjer igjen og igjen.

 

 

Her er noen trekk som kjennetegner en narsissist: 

  • Har en overdreven oppfatning av egen betydning
  • Er opptatt av fantasier om ubegrenset suksess og makt
  • Oppfatter seg selv som «spesiell» og enestående, og derfor helst bør omgås andre spesielle mennesker med høy sosial status
  • Krever overdreven beundring
  • Mener å ha spesielle rettigheter
  • Utnytter andre for egne behov
  • Mangler empati
  • Er opptatt av misunnelse
  • Er arrogant

Kilde: https://sml.snl.no/narsissistisk_personlighetsforstyrrelse

Jeg snakker med kvinner og menn som lever med dette og de unnskylder sin partner da en har vært undertrykket og manipulert over tid. En stoler ikke lengre på seg selv. Det som går igjen er også at flere ikke vet at psykisk vold er et form for overgrep. Et overgrep som er vanskeligere å oppdage da psykiske tegn er mer usynlig eller fysisk vold. Vit at psykisk vold er vold og det er straffbart. (Sjekk straffeloven 263.)

 

Uansett så er dette ikke lett å leve med og du fortjener ikke å bli påført disse smertene. Det finnes hjelp og under legger her legger jeg til noen hjelpetilbud. Selv om det kan virke skremmende å ta kontakt, vil jeg oppfordre deg til å gjøre det. Å snakke med noen om din hverdag, vil kunne være starten på et bedre liv for deg når du er klar. <3 Tro meg, jeg har selv vært i lignende situasjon. Jeg vet at ting kan bli bedre. Ikke bare som fagperson, men som medmenneske.

 

Er du barn/ungdom og leser dette, ta kontakt her: https://www.ung.no/oss/psykisk/495152.html

For deg som er voksen, ta kontakt her:

https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/vo-linjen-116-006/

OBS! Ved akutt hjelp, kontakt alltid 112!

 

Masse kjærlighet fra Camilla J.J. Sørensen

Kjærlighetsterapeuten, par og samtaleterapeut.

Instagram: kjaerlighetsterapeuten

Nettside: https://www.kjaerlighetsterapeuten.com

 

 

Slik kan dere ta vare på familielivet i pandemijulen

La barna huske denne julen som en av de fineste.

Kjære alle sammen! Gledelig jul <3 Vi går nå mot jul med stormskritt. Dette er en viktig tid for mange og for noen er det den viktigste tiden i løpet av året. Jeg snakker mye om parliv på denne bloggen, men grunnen til jeg jobber med det jeg gjør er fordi jeg vet at når foreldrene har det bra sammen, så har barna det bra. Og at foreldrenes parliv påvirker barnas oppvekst i stor grad. Familiekulturen er den sterkeste kulturen til barnet og dette er viktig å huske på som foreldre. Jeg er ikke bare terapeut, men kone og mamma. Jeg har en datter og den viktigste jobben jeg har er mammajobben. Og i en jobb så må vi utvikle oss hele tiden, dette for å bli bedre. Ingen foreldre er perfekte, ingen par er perfekte. Selv om vi ser bilder i sosiale medier og julefilmer, så har alle familier noe.

 

Hvordan beholder man den gode stemningen i denne spesielle julen?

Mange gleder seg, og noen gruer seg. Det kan være opplevelser ved juletider som kan være vonde da juletider gjør alt mer sårbart. Det er mye følelser knyttet til julen. Har du tidligere traumeopplevelser, kan dette gjenoppleves og gjøre høytider vanskelig. Noen drikker for å distansere seg fra følelsene, blir lettere sinte eller stille. Andre prøver å ha alt «perfekt», men så kan stresset ta over. Har en av dere i parrelasjonen ulike opplevelser knyttet til jul, kan dette skape en asynkron prosess i parforholdet som kan gjøre at en lettere blir trigget og kan misforstå hverandre. Det finnes mange hjem nå hvor barn og voksne ikke har det så bra i lockdown. Tilgjengeligheten på støtteapparater og andre omsorgspersoner er mindre.

Stress og for høye forventinger er en fakter som kan utløse dine triggere. Ikke minst tap av å kunne være sosial eller ha den julen du er vant til. Mange kan kjenne på en følelse av lengsel og tap over dette, og det er ingenting å skamme seg for. I stedet for å distansere seg for følelsene og la dette være underliggende triggere, snakk om det med noen.

 

Dette kan du gjøre?

Snakk ut om dette med en god venn. Med en søster, eller bror. Men en partner. Har dere barn, snakk med barna om hvordan de har det. La dem dele hva de tenker og føler om denne julen. Si noe som får de til å glede seg og si at denne julen blir helt spesiell. Når vi deler det vi har inni oss, letter vi på trykket. Dette gjelder for barn og voksne. Vi trenger anerkjennelse, forståelse og respekt på våre følelser. Da vil vi kunne være mer mottakelig for løsning og kompromiss. Ha faste rutiner og skal juleglede med bakst og aktiviteter. Det er så mye en kan gjøre sammen som familie, og det er ikke alltid det er så mye som skal til.

 

 

JULESAMTALEN:

Som foreldre, sammen eller ikke så er det lurt å ha en god dialog rundt julen når barn er involvert. Snakk om hverandres forventinger. Kanskje planlegge julen i en litt annen form? Snakke ut om hvordan dere skal ha julen og hva som faktisk er mulig. Det er viktig at begge blir hørt. Husk å ta godt vare på hverandre.

 

Julen er for barna, husk det. Barna fortjener å huske julen som en fin tid. Opplevelser setter seg fast i kroppen og høytider er ingen unntak. Det beste for barnas utvikling er at foreldre planlegger godt i forveien, har gode rutiner for barna, regulerer sine egne følelser og anerkjenner følelsene til barna. Husk at slik barn reagerer er bare et symptom på et udekket behov. Får de det de trenger av anerkjennelse, så roer det nervesystemet og det er det de trenger for å føle seg sett.

 

Er du en av dem som er i et destruktivt parforhold? Er du et barn eller en ungdom som gruer seg til jul? Da kan du kontakte Mental Helse Hjelpetelefon på
116 123 (hele døgnet) eller Kirkens SOS telefon nr er 22 40 00 40 (hele døgnet). Mannstelefonen er åpen 17-20 man-fre eller så kan du også kontakte det krisesenteret i ditt nærområde. Flere menn og kvinner lever i usunne parforhold der de daglig blir utsatt for fysisk og/eller psykisk vold. Jeg vil også anbefale https://www.littsint.no for sinnemestring. Her er det mange gode råd.

Hjelpen trenger ikke være så langt unna og noen ganger det det også bare godt å snakke litt ut <3

 

 

Masse kjærlighet fra Camilla J.J. Sørensen

Kjærlighetsterapeuten, par og samtaleterapeut.

Instagram: kjaerlighetsterapeuten

Nettside: https://www.kjaerlighetsterapeuten.com

 

 

Det er ikke sikkert at regjeringen prioriterer gravide og nybakte foreldre i statsbudsjettet for 2022!

 

Familien er jo det viktigste i samfunnet!

SV ønsker å avvikle et viktig lavterskeltilbud for gravide og nybakte foreldre!

 

Hei dere! Nå er det en stund siden jeg har blogget og jeg vil dere med dere hvorfor jeg har hatt det så travelt.

Takke være KrF har det vært innvilget flere millioner i statsstøtte for å holde Bufdirkurs «Godt samliv» i 2021. Pandemien har gjort det utfordrende for mange å gjennomføre kursene som er gratis for deltagere, men jeg og min samarbeidspartner har klart å gjennomføre hele prosjektet. Kurset er utviklet for å hjelpe gravide par og nybakte foreldre og ruste dem til tiden som kommer med barn. Et fantastisk tilbud jeg selv savner da jeg fødte i 2018. Bufdir utviklet dette samlivskurset som heter «Godt Samliv» som bidrar til at par får god kunnskap, øvelser innen kommunikasjon og materiell som de trenger i en travel hverdag. Dere som har barn vet hvor krevende dette kan være, selv om det er fantastisk å bli forelder.

Totalt 192 kommende -og nybakte foreldre har jeg og Jostein Vevatne holdt kurs for i perioden 04.09 – 25.11. Hele 14 kurs! Vi hadde fått støtte til å holde 13, men på grunn av stor pågang gjennomførte i et ekstra kurs som vi holdt på helsestasjon i Drammen for gravide par.  Vi har bare holdt kurs for halvparten av påmeldingene og jeg har godt over 200 til som skal kontaktes igjen i 2022. Mange fikk ikke til å delta i år, men venter spent på svar fra meg neste år om det kommer nye kurs. Et lavterskeltilbud som dette er etterspurt og vi har bare mange gode tilbakemeldinger på dette!

Vi har holdt kurs online, på helsestasjon, i barnehage og i samarbeid med Foreldrelandsbyen. Totalt har 400 meldt ønske om å delta og dette er kun etter markedsføring i sosiale medier på 11 ukers periode. Dette er den nye info vi nå har fått nå:

Bufdir informerer om at tilskuddsordningen “Tilskudd til samlivskurs for førstegangsforeldre” er foreslått avviklet i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, og at tilskuddsordningen Tilskudd til samlivstiltak er foreslått avviklet i budsjettforliket mellom regjeringen og SV. Stortinget bestemmer endelig statsbudsjett for 2022 i midten av desember.

Ifølge samlivsforsking via John Gottman får par det 85 % bedre etter å delta på samlivskurs. De tre første året av barnet liv er de mest sårbare for foreldre, og jo tidligere en skolerer seg i småbarnsliv, jo bedre er det.

Nesten halvparten av par som gifter seg, skiller seg i Norge hvert år. Når skilsmissestatistikken er så høy, hvorfor skal da midlene for familien avvikles i statsstøtten? Når vi vet hvordan barn påvirkes av at foreldre har det vanskelig sammen, hvorfor skal ikke dette fortsatt prioriteres? Og i en pandemi hvor vi er i unntakstilstand og ikke får nødvendig oppfølging, er ikke dette mer viktig nå enn noen gang?  Det er mange mørke tall på fødselsdepresjon, psykisk og fysisk vold i hjem. Jeg snakket med en jordmor i Drammen som sa at det har vært økning av fødselsdepresjoner i pandemien. Småbarnsforeldre er en sterkt utsatt og sårbar gruppe som trenger dette lavterskeltilbudet! Dette kurset støtter og veileder og gjør foreldrene oppmerksom på sitt adferdsmønster. Det normaliser sexliv og utfordringer som kommer. Ruster dem til å stå i unntakstilstand og de får informasjon og en helt ny bevissthet over hvordan de skal pleie parforholdet. Ifølge John Gottman er det beste vi kan gi våre barn et kjærlig parforhold, da det styrker barns utvikling.

Mener du at gravide og nybakte foreldre fortsatt fortjener dette lavterskeltilbudet? Da kan du hjelpe ved å dele dette innlegget. Og kjære politiker. Alt tyder på at når familien har det bra, så gir det en dominoeffekt. Det er sunn fornuft! Dere vet at samlivshelse er en helse som er utrolig viktig å ta vare på. Dere må ikke avvikle denne fantastiske ordningen, la dette fortsette. Hvorfor skal hele tiden løse problemene når det er for sent. Forebygging av brudd er viktig og beløpet på 14,3 mill kroner som ble innvilget i statsbudsjettet for 2021 er bare en liten brøkdel av ringvirkningene som kan komme av å avvikle dette viktige lavterskeltilbudet.

 

Støtt familien og de gravide ved å beholde ordningen. De trenger det nå mer enn noen gang!

 

Masse kjærlighet fra Camilla J.J. Sørensen

Kjærlighetsterapeuten, sexlivveileder, par og samtaleterapeut på Majorstuen. 

Instagram: kjaerlighetsterapeuten

Nettside: https://www.kjaerlighetsterapeuten.com